Monin sirupy 25 cl

 

Monin Amaretto

v balení: 6

Monin Blue Curacao

v balení: 6
 

Monin Caramel

v balení: 6
 

Monin Cassis

v balení: 6
 

Monin Chocolat

v balení: 6
 

 

Monin Coco

v balení: 6

Monin Fraise

v balení: 6
 

Monin Grenadine

v balení: 6
 

Monin Macadamia

v balení: 6
 

Monin Noisette

v balení: 6
 

 

Monin Passion

v balení: 6

Monin Peche

v balení: 6

Monin Vanile

v balení: 6

 

Monin Cocktail Box

Grenadine, Fraise, Blue Curacao, Coco

Monin Coffee Box

Caramel, Noisette, Chocolat, Vanille